Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ – 14 มิ.ย. 60

นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลในเรื่องของรายละเอียดขั้นตอน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2 วันที่ 19 พ.ค. 60)

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และประสงค์จะเข้าศึกษา จะต้องดาวน์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 1 วันที่ 25 มี.ค. 60)

แบบฟอร์ม รายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา