ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2 วันที่ 19 พ.ค. 60)

ประกาศรายชื่อผู้สอบ son ผ่านรอบที่ 2 p1

ประกาศรายชื่อผู้สอบ son ผ่านรอบที่ 2 p2

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และประสงค์จะเข้าศึกษา จะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 และทำการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์ม

Click Download —> แบบฟอร์ม รายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

11534 Total Views 3 Views Today