ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล 16-08-2013

ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล 16-08-2013

IMG_0371    IMG_0373    IMG_0374    IMG_0375    IMG_0376    IMG_0377    IMG_0383    IMG_0390    IMG_0401    IMG_0410    IMG_0414    IMG_0416    IMG_0422    IMG_0424    IMG_0428    IMG_0429    IMG_0432    IMG_0435    IMG_0438    IMG_0439    IMG_0447    IMG_0449    IMG_0458    IMG_0462    IMG_0463    IMG_0466    IMG_0468    IMG_0469    IMG_2028    IMG_2099    IMG_2124    IMG_2135    IMG_2136    IMG_2139

1681 Total Views 3 Views Today