ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 02-599-0000 ต่อ 1225 – 1229
แฟกซ์. 02-599-3350-2
ปทุมธานี :
99 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี 12160
โทรศัพท์ : +66 (0) 2599 0000
แฟกซ์ : +66 (0) 2599 3350
map_siu_campus
กรุงเทพมหานคร :
197 อาคารบีบีดี (วิภาวดี) ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : +66 (0) 2650 6011 to 12
แฟกซ์ : +66 (0) 2650 6033
map_siumap_bbd
15011 Total Views 3 Views Today