การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยกับการเรียนการสอน

กิจกรรมร้อยมาลัย

รายวิชา ศท ๑๐๐๕ ภาษาและวัฒนธรรมไทย

1469765_654080061281865_1762615998_n 1457471_246475958842206_87218869_n

1467349_246475978842204_1355793235_n 1461381_246673252155810_915387562_n

1457761_246673268822475_195356069_n 1450929_246673185489150_1422777605_n

1450983_246673635489105_713262132_n Camera 360

Camera 360 Camera 360

Camera 360 Camera 360

Camera 360 Camera 360

Camera 360 Camera 360

Camera 360 Camera 360

1392057_246475245508944_2075990627_n

เกร็ดความรู้ เรื่องการร้อยมาลัย

1180 Total Views 3 Views Today